ВИЖ ВСИЧКИ

Административно-стопанска дейност

Издаване на дипломи, дубликати, служебни бележки

Профил на купувача

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ

Публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ

Обявление

Образци на документи

Проект на договор за наем

Условия за провеждане на публичен търг

Заповед


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – УЧИЛИЩНА ЗАКУСВАЛНЯ

Публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на училищна закусвалня с площ 36 м2, намираща се в сутеренния етаж в сградата на ППМГ “Нанчо Попович”, гр.Шумен , ул. “Кирил и Методий” № 68 10.07.2020 г.

Документи

Обявление

Образци на документи

Проект на договор за наем

Условия за участие и провеждане


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – УЧИЛИЩЕН ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен физкултурен салон, находящ се в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен. 10.04.2019 г.

Обявление

Образци на документи

Заповед

Условия за участие и провеждане