ВИЖ ВСИЧКИ

История

Едно от най-авторитетните училища в Североизточна България

Училището е създадено през 1828 г. като начално училище за момичета, но скоро се превръща в класно /гимназия/ и остава девическо училище до 1854 г., когато преминава в смесено - за обучение на момичета и момчета от 1 до 11 клас.

Със светлата история на гимназията са свързани най-ярките периоди на българското Възраждане и образование.

Достатъчно е да посочим само няколко имена на личности, способствали за възходящото развитие на девическото училище, като Сава Филаретов, Стефан Изворски, Сава Доброплодни, Добри Войников, Тодор Икономов, Царевна Миладинова, Анастасия Паскалева, Илия Р. Блъсков, Панайот Волов, Янко Сакъзов и много други ярки имена в българската история.

От 1891 г. гимназията е приела за патрон името на богатия шуменски търговец Нанчо Попович, направил голямо дарение за построяване на нова сграда за девическото училище и неговата издръжка.

От 1970 г. гимназията се оформя като математическа, а от 1984 г. - като природоматематическа.