ВИЖ ВСИЧКИ

Профилирана природоматематическа гимназия

С утвърдено име

ППМГ “Нанчо Попович” град Шумен

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ" - град Шумен е профилирано средно училище, което е утвърдило името си като едно от най-авторитетните училища не само в Шуменския регион, но и в цяла Североизточна България.

Училището е създадено през 1828 г. като начално училище за момичета, но скоро се превръща в класно /гимназия/ и остава девическо училище до 1854 г., когато преминава в смесено - за обучение на момичета и момчета от 1 до 11 клас.

Електронен дневник https://app.shkolo.bg

Ползени връзки