ВИЖ ВСИЧКИ

За Нас

Едно от най-авторитетните училища в Североизточна България

Обществен съвет

Заседание на Обществения съвет към ППМГ “Нанчо Попович” гр. Шумен на 11.01.2024 г.

Покана


Заседание на Обществения съвет към ППМГ “Нанчо Попович” гр. Шумен на 28.01.2020 г. от 18:00 ч.

Покана


На 27.09.2019 г. от 18:00 ч. в Арт Център на ППМГ “Нанчо Попович” ще се проведе събрание на родителите с дневен ред: Избор на членове на Обществен съвет

Кани се по един представител на родителите от паралелка


Заседание на Обществения съвет към ППМГ “Нанчо Попович” гр. Шумен на 13.09.2018 г. от 18:00 ч.

Покана


Заседание на Обществения съвет към ППМГ “Нанчо Попович” гр. Шумен на 15.03.2018г. от 18:00ч.

Покана