ВИЖ ВСИЧКИ

За Нас

Едно от най-авторитетните училища в Североизточна България

Обществен съвет

Заседание на Обществения съвет към ППМГ “Нанчо Попович” гр. Шумен на 28.01.2020г. от 18:00ч.

Покана


На 27.09.2019г. от 18:00ч в Арт Център на ППМГ “Нанчо Попович” ще се проведе събрание на родителите с дневен ред: Избор на членове на Обществен съвет

Кани се по един представител на родителите от паралелка


Заседание на Обществения съвет към ППМГ “Нанчо Попович” гр. Шумен на 13.09.2018г. от 18:00ч.

Покана


Заседание на Обществения съвет към ППМГ “Нанчо Попович” гр. Шумен на 15.03.2018г. от 18:00ч.

Покана