ВИЖ ВСИЧКИ

Държавен план-прием в VIII клас

Очакваме Ви!

Указания за кандидатстване след 7-ми клас

Прием на ученици в ППМГ “Нанчо Попович” – 2022-2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

на 13 – 15 юли 2022 г.
от 8:00 до 17:30 часа
в ППМГ “Нанчо Попович”

Заповед и дейности /график/ по приемане на ученици

МОН – Кандидатстване след 7-ми клас

Прием на ученици в ППМГ "Нанчо Попович" - 2023-2024 г. 
/след утвърждаване на Държавен план-прием в VIII клас/