ВИЖ ВСИЧКИ

Държавен план-прием в VIII клас

Очакваме Ви!

Указания за кандидатстване след 7-ми клас

График на дейностите по приемането на учениците

На 15, 16 и 17 юли 2024 г. от 8.00 ч. до 17.30 ч. в ППМГ „Нанчо Попович“

се записват приетите ученици на първи етап на класиране или подават заявление за участие във втори етап на класиранеУЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

На 13, 14 и 17 юли 2023 г.

от 8.00 ч. до 17.30 ч.

в ППМГ „Нанчо Попович“

се записват приетите ученици на първи етап на класиране или подават заявление за участие във втори етап на класиране

Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в за учебната 2023 – 2024 година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ В ППМГ “НАНЧО ПОПОВИЧ” ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Прием на ученици в ППМГ “Нанчо Попович” – 2022-2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

на 13 – 15 юли 2022 г.
от 8:00 до 17:30 часа
в ППМГ “Нанчо Попович”

Заповед и дейности /график/ по приемане на ученици

МОН – Кандидатстване след 7-ми клас

Прием на ученици в ППМГ "Нанчо Попович" - 2023-2024 г. 
/след утвърждаване на Държавен план-прием в VIII клас/