ВИЖ ВСИЧКИ

Други

Олимпияди и други проекти

Олимпиади

Областен кръг на олимпиада по информационни технологии

Резултати на учениците

Областен кръг на олимпиадата по математика

24.02.2023г.

ГРАФИК за разглеждане на писмените работи на явилите се на областен кръг на Олимпиадата по математика

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика – 7-12 клас

12.02.2022г.

Резултати 4-6 клас

Резултати 7-12 клас

Областен кръг на олимпиадата по лингвистика

04.02.2022г.

Резултати

Областен кръг на олимпиадата по информатика

05.02.2022г.

Резултати