ВИЖ ВСИЧКИ

Други

Олимпияди и други проекти

Олимпиади

Учебна 2022 – 2023

Областен кръг на олимпиада по информационни технологии

Резултати на учениците

Областен кръг на олимпиадата по математика

24.02.2023г.

ГРАФИК за разглеждане на писмените работи на явилите се на областен кръг на Олимпиадата по математика

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика – 7-12 клас

12.02.2022г.

Резултати 4-6 клас

Резултати 7-12 клас

Областен кръг на олимпиадата по лингвистика

04.02.2022г.

Резултати

Областен кръг на олимпиадата по информатика

05.02.2022г.

Резултати