ВИЖ ВСИЧКИ

ДЗИ и НВО

Зрелостни изпити и външно оценяване

ДЗИ – 12 клас

Рейтингова система на висшите училища в Република България (РСВУ – 2023 г).
Предоставени са възможности на завършващите през 2024 г. зрелостници за кариерно ориентиране и избор на висше училище.

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Справочни материали за ДЗИ

Изпитни материали за ДЗИ по години

Изпитни материали за ДЗИ по предмети


Съвместни действия за превенция проявлението на риск. Недеклариране и невнасяне на здравни вноски от задължените лица в България, в частност на завършващите средно образование ученици.
(Писмо №9105-131/14.05.2024 г. Заместник-минисър на образованието)
Приложение 1Абитуриентите плащат сами здравните си вноски
Приложение 2Проект на пост за социални медии