ВИЖ ВСИЧКИ

Състезания

Национални турнири и състезания

XXII НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА

/ от 25.11.2022 г. до 27.11.2022 г. в Шумен /

ПИСМО

РЕГЛАМЕНТ

Квоти – 2022 -2023

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на всички участници от 07.11.2022 г. до 18.11.2022 г.
1. Регистрация за участие в НЕТИ – / Приложение 1 /
2. Заявка за участие в НЕТИ –  Приложение 2 
Заявките за участие (Приложение № 1, във формат Excel, е необходимо да изпратите на email: net_ja@abv.bg
Сканираната заявка (Приложение № 2) да се изпрати до 18.11.2022 г. на e-mail: net_ja@abv.bg      
Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок, броят на участниците не надвишaва квотата и е налице съответствие между имената на състезателите в електронната форма и в сканираната заявка.

КЛАСИРАНЕ:

XXII Национален турнир – група: ABCDEМеждународен турнир

Сайт – резултати

       Информация за компилатори, редактори и справочници.

Допълнителна информация
Хотел „Шумен” – www.hotel-shumen.com , e-mail: office@hotel-shumen.com

Хотел „Мадара” – www.hotel-madara.com , e-mail: contacts@hotel-madara.com
Други хотели:   Хотел „Акцион”: http://www.acktioncenter.com/, e-mail: acktion@abv.bg
   Х о т е л и    в    г р.  Ш у м е н          Хотели   в   гр. Шумен/booking.com/
Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите.