ВИЖ ВСИЧКИ

Родителски срещи

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ С КОНСУЛТАЦИИ

      На 22 ноември 2023 година от 18:30 часа ще се проведе родителска среща с консултации за паралелките от V до IX клас
      На 23 ноември 2023 година от 18:30 часа ще се проведе родителска среща с консултации за паралелките от X до XII клас


На 11 септември 2023 година от 18:00 часа ще се проведе първата родителска среща за следните паралелки:

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА V И VIII КЛАС

Паралелка    Класен ръководител          Стая

V А                Светла Атанасова              23А

V Б                 Грета Хубчева                     24А

VІІІ А            Димитър Бошнаков           15

VІІІ Б             Глория Янева                        14

VІІІ В             Атанас Веждаров               13

VІІІ Г             Даниел Димитров               12

VІІІ Д             Даниела Денчева               11