ВИЖ ВСИЧКИ

Резултати от математическо състезание „Математика за всеки“

Протокол за резултатите от математическо състезание „Математика за всеки“

ГРАФИК

За разглеждане на писмените работи от състезанието „Математика за всеки“

1.06.2023 г. – четвъртък2.06.2023 г. – петък5.06.2023 г. – понеделник
10.00 ч. – 11.30 ч.10.00 ч. – 11.30 ч.10.00 ч. – 11.30 ч.
14.30 ч. – 16.00 ч.15.30 ч. – 17.00 ч.13.30 ч. – 15.00 ч.