ВИЖ ВСИЧКИ

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по лингвистика.

Протокол № 1 за резултатите на учениците от класове/състезателни групи

Протокол № 3 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ
ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ