ВИЖ ВСИЧКИ

Прием в V клас – Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

За състезанието “Математика за всеки” учениците, заявили желание за участие, е необходимо да се явят в сградата на ППМГ “Нанчо Попович” не по-късно от 8,30 ч. на 1 юни 2024 г. с ученическа карта и чертожни инструменти.

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 1 юни 2024 г. от 9.00 ч. съгласно Заповед № РД 09-1270/16.05.2024 г. на министъра на образованието и науката. ВИЖ ОЩЕ…

От 20 май 2024 г. до 28 май 2024 г. в канцеларията на ППМГ „Нанчо Попович“
или по електронен път на pmg.shumen@abv.bg се подават:
заявление за участие в състезанието, както и декларация за информирано съгласие.

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ “МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ” ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

Състезанието е включено в Регламента за прием в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“.