ВИЖ ВСИЧКИ

Приемът на ученици в 5 клас

Няма свободни места след втори етап на класиране по държавния план-прием в V клас за учебната 2024/2025 година в Профилирана природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”, гр. Шумен


На 24 и 25 юни 2024 г. от 8.00 ч. до 18.00 ч. в ППМГ “Нанчо Попович” учениците заедно с родител подават документи (заявление, копие на удостоверението за завършен начален етап и оригинал за сверяване) по приемане на ученици в V клас за участие в първи етап на класиране.

Свободни места ОЩЕ…
Заявления за участие във втори етап на класиране се подават на 03-04.07.2024 г. онлайн или в ППМГ “Нанчо Попович” от 8.00 до 18.00 ч. ОЩЕ…