ВИЖ ВСИЧКИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

По НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“  през учебната 2023/2024 година в ППМГ „Нанчо Попович“ планираме да сформираме две групи в областта на изкуството:

  • Народни танци – 8 – 12 клас
  • Изобразително изкуство – 5 – 7 клас

Училището разполага със специалисти в посочените области.

При провеждане на планираните занятия могат да се включат и външни специалисти в областта на народните танци и изобразителното изуство.