ВИЖ ВСИЧКИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

По НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ през учебната 2024/2025 година
в ППМГ „Нанчо Попович“ планираме да сформираме следните групи:

Две групи в областта на изкуството:

  • Танцово Изкуство – Съвременни танци – 8 – 12 клас;
  • Изобразително изкуство – Приложни изкуства – 5 – 7 клас.

Две групи в областта на спорта:

  • Баскетбол – юноши – 11 – 12 клас;
  • Волейбол – юноши – 8 – 10 клас.

Училището разполага със специалисти в посочените области. При провеждане на планираните занятия могат да се включат и външни специалисти.