ВИЖ ВСИЧКИ

НАП и завършващите средно образование ученици

Съвместни действия за превенция проявлението на риск. Недеклариране и невнасяне на здравни вноски от задължените лица в България, в частност на завършващите средно образование ученици.
(Писмо №9105-131/14.05.2024 г. Заместник-минисър на образованието) Вижте още…