ВИЖ ВСИЧКИ

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас се провежда на 13 май 2023 г. от 09:00 часа.

За състезанието „Математика за всеки“ на 13 май 2023 г. учениците да се явят в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ не по-късно от 8,30 ч. с документ за самоличност /ученическа карта/.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен заявление за участие /по образец/ и декларация за информираност и съгласие /по образец/ в канцеларията на училището.

Срок за подаване: до 17,00 часа  на 09.05.2023 г. /вторник/

СЪСТЕЗАНИЕТО ВЛИЗА В ПРИЕМА В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА НА ППМГ “НАНЧО ПОПОВИЧ”.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗАЯВЛЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ