ВИЖ ВСИЧКИ

Изграждене и оборудване на STEM център в ППМГ„Нанчо Попович“

През м. юни 2024 г. стартират дейностите по изгражденето и оборудването на STEM център в ППМГ„Нанчо Попович“ по Оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG- BG-RRP-1.015„Училищна STEM среда”. Проектът за STEM среда в гимназията включва направленията „Роботика и Кибер – физични системи“, „Дизайн и 3D Прототипиране“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и „Математика и Информатика“. Виж още…