ВИЖ ВСИЧКИ

Математическо състезание „Математика за всеки“

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас се провежда на 13 май 2023 г. от 09:00 часа.

За състезанието „Математика за всеки“ на 13 май 2023 г. учениците да се явят в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ не по-късно от 8,30 ч. с документ за самоличност /ученическа карта/.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен заявление за участие /по образец/ и декларация за информираност и съгласие /по образец/ в канцеларията на училището.

Срок за подаване: от 26.04.2022 г. до 10.05.2022 г. /вторник/ от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. в канцеларията на училището.

Заявление

Декларация

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ