ВИЖ ВСИЧКИ

За Нас

Едно от най-авторитетните училища в Североизточна България

Учители

Име, презиме, фамилия – Длъжност
Александър Борисов Павлов – Старши учител по математика
Антоанета Иванова Николова – Старши учител по химия и ООС
Атанас Ангелов Атанасов – Старши учител по философия
Атанас Григоров Веждаров – Старши учител по АЕ
Атанас Петров Атанасов – Старши учител по ФВС
Валери Николов Грешков – Старши учител по физика и астрономия
Ваня Георгиева Василева – Учител по БЕЛ
Венета Иванова Великова-Ненчева – Старши учител по география и икономика
Вилиола Стоянова Любенова – Директор
Виолета Янкова Маразова – Старши учител по история и цивилизация
Галина Йорданова Теодосиева – Старши учител по математика
Галя Тодорова Димитрова – Учител по ФВС
Георги Владимиров Зашев – Старши учител по информатика и ИТ
Георги Николаев Кънчев – Учител по история и цивилизации
Гергана Василева Гроздева – Старши учител по РЕ
Гергана Иванова Христова – Учител по биология и ЗО
Гергана Ивелинова Маринова – Учител по история и цивилизации
Глория Петкова Янева-Рафаилова – Старши учител по АЕ
Грета Хубчева Добрева – Учител по ФВС
Григор Борисов Григоров – Ръководител на направление “ИКТ”
Дамян Стефанов Анев – Старши учител по математика
Данаил Георгиев Петков – Старши учител по математика
Даниел Драгомиров Димитров – Старши учител по БЕЛ
Даниела Илиянова Денчева – Учител по АЕ
Даниела Маринова Фанева – Старши учител по история и цивилизация
Даринка Георгиева Вълкова – Старши учител по технологии
Деяна Атанасова Жечева – Педагогически съветник
Диляна Христова Христова – Учител по ФВС
Димитър Иванов Бошнаков – Старши учител по АЕ
Елка Димитрова Стратева – Старши учител по АЕ
Ивайло Атанасов Димитров – Учител по математика
Камелия Валериева Колева-Иванова – Старши учител по БЕЛ
Мария Теодорова Мерсинкова – Учител по АЕ
Миглена Иванова Базелкова – Старши учител по география и икономика
Мила Васкова Георгиева – Учител по НЕ
Милена Живкова Узунова – Учител по информатика и ИТ
Милка Василева Тодорова – Старши учител по БЕЛ
Мирена Петрова Петрова – Учител по физика и астрономия
Мирослав Петков Станчев – Старши учител по информатика и ИТ
Моника Атанасова Стайкова – Старши учител по АЕ
Надежда Добринова Кирова – Зам.-директор, УД
Нели Драганова Иванова – Старши учител по математика
Нина Вълчкова Велкова – Зам.-директор, УД
Павлина Спасова Желева – Старши учител по НЕ
Пенка Донева Димитрова – Старши учител по биология и ЗО
Пепа Антова Христова – Старши учител по БЕЛ
Пламена Александрова Асенова – Учител по химия и ООС
Розалина Петрова Савова – Старши учител по НЕ
Розалина Янкова Митева – Старши учител по АЕ
Румяна Василева Стоянова – Старши учител по БЕЛ
Русан Огнянов Полихронов – Старши учител по АЕ
Светла Енчева Атанасова – Старши учител по музика
Снежанка Ангелова Христова – Старши учител по биология и ЗО
Стела Славова Велева – Учител по математика
Тонка Заркова Георгиева-Николова – Старши учител по информатика и ИТ
Христина Севдалинова Стойчева – Учител по АЕ
Яна Стефанова Робева-Николова – Учител по ИИ
Яница Йонкова Йовчева – Учител по АЕ