ВИЖ ВСИЧКИ

За Нас

Едно от най-авторитетните училища в Североизточна България

Учители

Име, презиме, фамилия          Длъжност
Александър Борисов Павлов  Старши учител по математика
Антоанета Иванова Николова             Старши учител по химия и ООС
Атанас Ангелов Атанасов       Старши учител по философия
Атанас Григоров Веждаров     Старши учител по АЕ
Атанас Петров Атанасов         Старши учител по ФВС
Валери Николов Грешков       Старши учител по физика и астрономия
Ваня Георгиева Василева        Учител по БЕЛ
Венета Иванова Великова -Ненчева  Старши учител по география и икономика
Вилиола Стоянова Любенова  Директор; Старши учител по химия и ООС
Виолета Янкова Маразова       Старши учител по история и цивилизация
Галина Йорданова Теодосиева  Старши учител по математика
Галя Тодорова Димитрова       Учител по ФВС
Георги Владимиров Зашев      Старши учител по информатика и ИТ
Георги Николаев Кънчев         Учител по история и цивилизации
Гергана Василева Гроздева     Старши учител по РЕ
Гергана Иванова Христова      Учител по биология и ЗО; география и икономика
Гергана Ивелинова Маринова             Учител по история и цивилизации
Глория Петкова Янева – Рафаилова  Старши учител по АЕ
Грета Хубчева Добрева           Учител по ФВС
Григор Борисов Григоров       Ръководител на направление “ИКТ”
Дамян Стефанов Анев             Старши учител по математика
Данаил Георгиев Петков         Старши учител по математика
Даниел Драгомиров Димитров            Старши учител по БЕЛ
Даниела Илиянова Денчева     Учител по АЕ
Даниела Маринова Фанева      Старши учител по история и цивилизация
Даринка Георгиева Вълкова    Старши учител по технологии
Деяна Атанасова Жечева         Педагогически съветник
Диляна Христова Христова     Учител по ФВС
Димитър Иванов Бошнаков     Старши учител по АЕ
Димитринка Юлкова Димитрова Учител по информатика и ИТ
Елка Димитрова Стратева       Старши учител по АЕ
Ивайло Атанасов Димитров    Учител по математика
Камелия Валериева Колева – Иванова  Старши учител по БЕЛ
Мария Теодорова Мерсинкова  Учител по АЕ
Мехмед Ибрахим Коджа         Учител по математика
Миглена Иванова Базелкова  Старши учител по география и икономика
Мила Васкова Георгиева         Учител по НЕ
Милена Живкова Узунова       Учител по информатика и ИТ
Милка Василева Тодорова      Старши учител по БЕЛ
Мирена Петрова Петрова        Учител по физика и астрономия, биология и ЗО
Мирослав Петков Станчев      Старши учител по информатика и ИТ
Моника Атанасова Стайкова  Старши учител по АЕ
Надежда Добринова Кирова    Зам. директор, УД; Старши учител по химия и ООС
Наталия Димитрова Димитрова          Учител по информатика и ИТ
Нина Вълчкова Велкова          Зам. директор, УД; Старши учител по информатика и ИТ
Павлина Спасова Желева        Старши учител по НЕ
Пенка Донева Димитрова        Старши учител по биология и ЗО
Пепа Антова Христова                        Старши учител по БЕЛ
Пламена Александрова Асенова  Учител по химия и ООС
Розалина Петрова Савова        Старши учител по НЕ
Розалина Янкова Митева        Старши учител по АЕ
Румяна Василева Стоянова     Старши учител по БЕЛ
Русан Огнянов Полихронов    Старши учител по АЕ
Светла Енчева Атанасова        Старши учител по музика
Снежанка Ангелова Христова             Старши учител по биология и ЗО
Стела Славова Велева                         Учител по математика
Тонка Заркова Георгиева – Николова  Старши учител по информатика и ИТ
Христина Севдалинова Стойчева  Учител по АЕ
Яна Стефанова Робева – Николова  Учител по ИИ