ВИЖ ВСИЧКИ

За Нас

Едно от най-авторитетните училища в Североизточна България

Ръководство

Директор

Вилиола Любенова – 054 / 85023

Зам.-директори по учебната дейност

Надежда Кирова – 054 / 85023

Нина Велкова – 054 / 85023

Зам.-директор по административно-стопанската дейност

Гергана Николова – 054 / 85023

Технически изпълнител

Милена Камбурова – 054 / 85023