ВИЖ ВСИЧКИ

Държавен план-прием в V клас

Очакваме Ви!

Класиране 5 клас

Към 11.07.2023 г.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА в V клас за учебната 2023/2024 г. 


Към 10.07.2023 г. 

Брой незаети места в V клас за учебната 2023/2024 г. – 3 /три/ 

Право на записване имат следващите по низходящ ред ученици със следните номера: 

Пореден № в класирането Вх. № при подаване на заявление за участие в класирането 
53 К071 
54 К040 
55 К062 

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НАНЧО ПОПОВИЧ“, ГР. ШУМЕН ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В V КЛАС НА ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА