ВИЖ ВСИЧКИ

Документи Обучение

Документи свързани с обучението в ППМГ "Нанчо Попович"

Учебни планове

Училищени учебни планове за учебната 2021-2022 г.

Училищени учебни планове за учебната 2022-2023 г.

Училищени учебни планове за учебната 2023-2024 г.