ВИЖ ВСИЧКИ

Документи Обучение

Документи свързани с обучението в ППМГ "Нанчо Попович"

Учебни планове

Училищени учебни планове за учебната 2021-2022 г.

Училищени учебни планове за учебната 2022-2023 г.

5 а,б – 6 а,б – 7 а,б

10 а, б, в, г, д

8 а,б,в,д _г

11 а, б, в, г, д

9 а,б,в,г,д

12 а, б, в, г, д