ВИЖ ВСИЧКИ

Документи Обучение

Документи свързани с обучението в ППМГ "Нанчо Попович"

Дневен режим

Дневен режим за провеждане на образователно-възпитателния процес през учебната 2023/2024 година.

ПЪРВА СМЯНАВТОРА СМЯНА
Учебен часНачалоКрайМеждучасиеУчебен часНачалоКрайМеждучасие
1.7.308.108.10 – 8.201.13.3014.1014.10 – 14.20
2.8.209.009.00 – 9.102.14.2015.0015.00 – 15.10
3.9.109.509.50 – 10.103.15.1015.5015.50 – 16.10
4.10.1010.5010.50 – 11.004.16.1016.5016.50 – 17.00
5.11.0011.4011.40 – 11.505.17.0017.4017.40 – 17.50
6.11.5012.3012.30 – 12.356.17.5018.3018.30 – 18.35
7.12.3513.15 7.18.3519.15 
                     
Първи срок: Първа смяна V – IX клас
Втора смяна   X – XII
Втори срок: Първа смяна X – XII клас
Втора смяна V – IX клас